KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT

individualnim pristupom svakom klijentu osmišljavamo komunikacijsku strategiju prema njegovim ciljnim javnostima.

EVENT MANAGEMENT

nudimo inovativna rješenja prilikom organizacije različitih događaja za klijenta s ciljem da prenese sve ključne poruke branda.

COMMUNITY MANAGEMENT

‘Ako nije na društvenim mrežama, kao da se i nije dogodilo’. Tako bi se danas moglo svesti online komuniciranje. Bogato dugogodišnje iskustvo u online komunikaciji na društvenim mrežama naših community managera daje sigurnost klijentu da ćemo za njega odraditi kvalitetnu komunikaciju na društvenim mrežama te da ćemo kreirati komunikacijsku strategiju s kojom ćemo na najbolji mogući način moći prenijeti sve ključne poruke branda.

DIZAJN I PRODUKCIJA

Cijenimo estetiku i dobro njome baratamo kroz grafički dizajn, izradu infografika, aplikacija ili bannera za oglase. Neporecivo je da bi svaki suvremeni brend trebao imati prisustvo na webu, a uz naš web development ostaviti ćete klijente zainteresiranim i gladnim za još.

ZAKUP MEDIJSKOG PROSTORA

Media planiranjem udovoljavamo klijentovim željama te izabiremo medije putem kojih ćemo oglašavanjem zahvatiti vašu ciljnu skupinu.

PR365 > Usluge

    Copyright pr365

    Top